Voordelen groene daken

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een groendak van MooiGroendak

✓  Houdt het regenwater vast, waterbuffering van +/- 30 liter per m2
✓  Zorgt voor schonere lucht
✓  Verhoogt de biodiversiteit
✓  Is energiebesparend
✓  Verhoogt het rendement van zonnepanelen
✓  Verlaagt de omgevingstemperatuur
✓  Vermindert het omgevingsgeluid, buiten en binnen
✓  Creëert een brandwerende laag
✓  Verlengt de levensduur van je dak

✓  Vermeerdert de waarde van je woning/pand

 

 

 

Bovendien wordt in veel gevallen een groendak gesubsidieerd. Lees hier meer.

Feiten en meerwaarde van mooie groene daken

Groene daken zijn slim ingericht en bieden behoorlijk wat voordelen. Vakmensen noemen het multifunctionele daken, die ook nog eens kleurrijk kunnen worden aangelegd.
Voor jou als bewoner, maar ook voor je buren, gebouweigenaren, waterschappen, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en gemeenten betekent het winst. In meerdere opzichten.
Zo levert het besparingen op m.b.t. elektriciteit- en gasverbruik, dankzij de isolerende waarde. Ook zorgt het voor een besparing op de riooloverstort, tot wel 50%. En wat de denken van de schonere lucht en de aantrekkingskracht op vlinders, bijen en vogels, wat zorgt voor een grotere biodiversiteit.

Wateropgave binnen klimaatadaptatie*

 

Een mooi groendak . . .

 • Houdt regenwater vast (waterberging) en zorgt voor verdamping. Hierdoor komt er minder water in het riool en bij de afvalwaterzuivering bij een gemengd rioolstelsel. Gemiddeld valt er bij ons in Nederland zo’n 850 mm regen per jaar, wat neerkomt op 85 liter per m2.
 • Vermindert de piek in het riool bij een stortbui. Deze vertraagde afvoer zorgt voor spreiding van waterafvoer naar het riool, en vermindert wateroverlast op straat. Het aantal stortbuien van 60 – 120 mm per uur neemt jaarlijks toe. Dit komt neer op 60 – 120 liter per m2.
 • Vermindert de kans op riooloverstort door de afname van afvoerpieken in het riool. Hierdoor blijft het oppervlaktewater schoner, wat gezonder is voor planten, dieren en mensen. En het bespaart op kosten. Zonder groene daken komt 5,5% via de overstort in het oppervlaktewater. Met groene daken is dit 2,2% van de jaarlijkse hoeveelheid regen.
 • Bergt, verdampt en vertraagt
  De mate waarin groene daken water bergen, verdampen en vertragen hangt af van hun ontwerp. Zoals de hoogte van de substraat-laag, de beplanting en of er een extra waterdrainage-laag is, al dan niet met watermanagementsysteem. (40/75% verdamping van regenwater)

* Deze informatie is ontleend aan Green Deal Groene Daken 2019.

Kenmerken groene daken

Dit zijn de belangrijkste voordelen van een groendak van MooiGroendak

✓  Houdt het regenwater vast, min. 30 liter per m2
✓  Zorgt voor schonere lucht
✓  Verhoogt de biodiversiteit
✓  Is energiebesparend
✓  Verhoogt het rendement van zonnepanelen
✓  Verlaagt de omgevingstemperatuur
✓  Vermindert het omgevingsgeluid, buiten en binnen
✓  Creëert een brandwerende laag
✓  Verlengt de levensduur van je dak

Vermeerdert de waarde van je woning/pand
Bovendien wordt een groendak gesubsidieerd. Lees hier meer.

Feiten en meerwaarde van mooie groene daken

Groene daken zijn slim ingericht en bieden behoorlijk wat voordelen. Vakmensen noemen het multifunctionele daken, die ook nog eens kleurrijk kunnen worden aangelegd.
Voor jou als bewoner, maar ook voor je buren, gebouweigenaren, waterschappen, verzekeraars, hypotheekverstrekkers en gemeenten betekent het winst. In meerdere opzichten.
Zo levert het besparingen op m.b.t. elektriciteit- en gasverbruik, dankzij de isolerende waarde. Ook zorgt het voor een besparing op de riooloverstort, tot wel 50%. En wat de denken van de schonere lucht en de aantrekkingskracht op vlinders, bijen en vogels, wat zorgt voor een grotere biodiversiteit. 

Wateropgave binnen klimaatadaptatie*

 

Een mooi groendak . . .

 • Houdt regenwater vast (waterberging) en zorgt voor verdamping. Hierdoor komt er minder water in het riool en bij de afvalwaterzuivering bij een gemengd rioolstelsel. Gemiddeld valt er bij ons in Nederland zo’n 850 mm regen per jaar, wat neerkomt op 85 liter per m2.
 • Vermindert de piek in het riool bij een stortbui. Deze vertraagde afvoer zorgt voor spreiding van waterafvoer naar het riool, en vermindert wateroverlast op straat. Het aantal stortbuien van 60 – 120 mm per uur neemt jaarlijks toe. Dit komt neer op 60 – 120 liter per m2.
 • Vermindert de kans op riooloverstort door de afname van afvoerpieken in het riool. Hierdoor blijft het oppervlaktewater schoner, wat gezonder is voor planten, dieren en mensen. En het bespaart op kosten. Zonder groene daken komt 5,5% via de overstort in het oppervlaktewater. Met groene daken is dit 2,2% van de jaarlijkse hoeveelheid regen.
 • Bergt, verdampt en vertraagt
  De mate waarin groene daken water bergen, verdampen en vertragen hangt af van hun ontwerp. Zoals de hoogte van de substraat-laag, de beplanting en of er een extra waterdrainage-laag is, al dan niet met watermanagementsysteem. (40/75% verdamping van regenwater)

* Deze informatie is ontleend aan Green Deal Groene Daken 2019.